Expertise

Martijntje van den Berge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

- Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Martijntje van den Berge registered the following principal legal practice area in the Netherlands’ Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

- Labour law

Based on this registration, she is required to obtain ten training credits per calendar year in this registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands’ Bar.